BİR FİKRİN Mİ VAR AKADEMİ

Birfikrinmivar Akademi, Birfikrinmivar yarışmasının çıkış noktası olduğu gibi, uluslararası anlamda girişimciliği ve inovasyonu destekler niteliktedir. Geçtiğimiz yıl, kendi işini kurmak isteyen ya da var olan işini geliştirmeyi hedefleyen her statüden girişimciyi kucaklamak amacıyla kurduğumuz Bir Fikrin mi Var Akademi ile Dünyaca özel eğitimleri girişimcilere kazandırdık.  Bu doğrultuda yaş ve şirket faktörlerini göz önünde bulundurarak eğitimlerimizi üç kategoriye ayırdık;

  • Ortaokul, Lise ve Üniversite’de okuyan ve gelecekte ne yapmak istedikleri konusunda kararsız ya da hayallerini gerçekleştirecek yolda hangi adımları atacakları konusunda bir kılavuzluğa ihtiyaç duyan gençler için oluşturulmuş eğitimler
  • Şirketlerini yeni kurmuş ve başlangıç sürecinde olup sonraki adımları planlamak konusunda yardıma ihtiyacı olan bireyler ve şirketler için eğitimler
  • Şirketi oluşum sürecinde olan ve ya var olan şirketini geliştirmek isteyen girişimciler, bu aşamalarda pazarlama, yeni müşteriler kazanma, karlılık arttırmak ve günümüzde yıllardır var olan şirketler gibi sürdürülebilir başarıyı yakalamak isteyenler için tasarlanmış eğitimler